Gostyngiadau CAMRA Lleol

Gallwch ddod o hyd rhestr o dafarnau lleol sy'n rhoi gostyngiad i aelodau CAMRA isod. Os rydych chi'n gwybod am rhai ar goll, anfonwch e-bost at un o'n cysylltiadau.

* Peidiwch ag anghofio bod fel aelod CAMRA, cewch chi fuddgedau ychwanegol eraill hefyd.

Discount Supermarket 97-99 Heol yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 3JP
  - 10% gostyngiad ar boteli cwrw go iawn
Pen & Wig 1 Park Grove, Caerdydd, CF10 3BJ
  - 10% gostyngiad ar bob cwrw go iawn a seidr
The Deri Inn Heol-y-Deri, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6UH
  - 20p gostyngiad ar beint cwrw go iawn
The Lansdowne Pub 71 Heol Beda, Treganna, Caerdydd, CF5 1LX
  Does dim gwybodaeth ar gael ar hyn o bryd
Owain Glyndŵr 10 Heol Sant Ioan, Caerdydd, CF10 1GL
  - 10% gostyngiad ar gwrw go iawn a chrefft
Traders Tavern 6 Heol Dewi Sant, Caerdydd, CF10 2EH
  - 10% gostyngiad ar gwrw go iawn a seidr crefft
Cymraeg