Beth Sydd Ymlaen

Cynhalir cyfarfodydd cangen a digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd gan CAMRA Caerdydd. Os hoffech chi ragor o wybodaeth, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt os gwelwch yn dda.

14 Tachwedd 2017 Cyfarfod Cangen
  The Gatekeeper @ 20:00
18 Tachwedd 2017 Gŵyl Cwrw Calon Cymru ac Ymweliad Bragdy Calon Cymru (Heart of Wales)
  Bydd y coets yn stopio yn y lleoliadau isod:
     Canol y Ddinas Caerdydd - Ar flaen yr Amgueddfa Genedlaethol, Parc Cathays @ 10:00
     Caerdydd, Manor Way - Arhosfan bws gogleddol X4; 15m i'r gogledd y cyffordd Heol Birchgrove @ 10:10
     Trefforest - Arhosfan bws yn Heol y Fforest tua 20 metr o'r Otley Arms @ 10:30
  Cost Taith: £18 (£8 blaendal* ymlaen llaw i gadw lle)
  * Gellir talu'r blaendal mewn unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad blaenorol; neu gallwch dalu
ar-lein.
  (Sylwer: Mae yna ffioedd ar gyfer archebu ar-lein)
12 Rhagfyr 2017 Cyfarfod Cangen
  Flute and Tankard @ 20:00
4 Ionawr 2018 Noson Gymdeithasol ar gyfer y Flwyddyn Newydd ac Aelodau Newydd
  Flute and Tankard @ tbc
  Pen & Wig
  The Stable 
  Hopbunker

Sylwer bod manylion y digwyddiadau'n gallu eu newid. Caiff y dudalen hon ei diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.

Cymraeg